Privacy Verklaring

Horizon Creative

Horizon Creative is een full-service ontwerpbureau voor de zakelijke markt. Als u contact met Horizon Creative opneemt via telefoon of mail, als Horizon Creative werkzaamheden voor u verricht of als u de website www.legomaquette.nl of www.horizoncreative.nl bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe dit gebeurd en met welk doel.

Persoonsgegevens

Horizon Creative verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Bedrijfsnaam
 2. Voor- en achternaam contactpersonen
 3. Adresgegevens
 4. Woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. E-mail adres
 7. Klant, factuur en opdrachtnummer

Hoe komt Horizon Creative aan uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door uzelf aan Horizon Creative verstrekt in een gesprek, via e-mail, via telefoon, via het online contactformulier op onze website, via derden of via openbare bronnen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Horizon Creative verwerkt als Horizon Creative dit volgens de wet mag en alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om een zakelijke relatie en/of overeenkomst aan te kunnen gaan
 • Voor het communiceren met de opdrachtgever via telefoon, e-mail of andere kanalen
 • Voor het maken van een offerte
 • Voor het maken en versturen van de factuur
 • Om de website te laten werken en het zoeken op de website eenvoudiger te maken.

Horizon Creative heeft zijn belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn

Horizon Creative bewaart uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. De gegevens van opdrachtgevers op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht.

E-mailberichten en contactformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.

De gegevens voor het personaliseren van de website (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.

Delen met derden

Horizon Creative verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Horizon Creative hebt gesloten of omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting en email
 • Website software
 • Telefoonprovider
 • Belastingdienst
 • Accountant
 • Google Analytics (website statistieken)

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website. Omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Al uw gegevens zijn geanonimiseerd. Cookies kunt u via uw browserinstellingen van uw computer uitschakelen en verwijderen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Rechtstaat (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen

U heeft het recht de persoonsgegevens die Horizon Creative van u verwerkt, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Horizon Creative verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.
Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u een eventuele toestemming die u heeft gegeven aan Horizon Creative om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur uw verzoek dan per email naar studio@horizoncreative.nl. 

Embedded content van andere websites

Pagina’s op de website van Horizon Creative kunnen embedded content bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en artikelen). Embedded content van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde wijze alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data verzamelen over u, cookies gebruiken, third party tracking installeren en uw interactie monitoren.

Beveiliging

Horizon Creative neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@horizoncreative.nl. 

Contact

Horizon Creative, Verlengde Spiegelmakerstraat 42, 2645LT Delfgauw, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24387839. Voor vragen kunt u contact opnemen via studio@horizoncreative.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020. In het geval onze werkwijze verandert, is Horizon Creative genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op de website van Horizon Creative gepubliceerd.